Roboty przy stacji Tarnów – realizowane od II 2015 r.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” Przetarg 1.3.

Zakres robót:

-roboty ziemne,

-ułożenie geosiatki pod torami głównymi oraz geowłókniny filtracyjnej pod torami,

-rów umocniony i nieumocniony,

-wykonanie stref przejściowych oraz zasypek za przyczółkami,

-Hydro obsiew skarp


Powrót ...