Galeria

Roboty przy stacji Tarnów – realizowane od II 2015 r.

 

Roboty na bocznicy Tarnów – realizowane od VIII 2015r.

 

Roboty na stacji Warszawa Gdańska – realizowane od VII 2015 r.

 

Roboty przy peronie stacji Zielona Góra – realizowane od VIII 2015 r.

Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową m. Ciosmy.

Wzmocnienie gruntów pod płytą żelbetową w torze nr 4 na p.o. Warszawa Śródmieście

Remont mostu Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie

Remont wiaduktu żelbetowego Skierniewice – Łuków

Roboty budowlane dla odcinka V Stacja Grodzisk Mazowiecki

Kompleksowa realizacja budynku nastawni kolejowej w miejscowości Mostówka

Remont wiat peronowych na linii kolejowej nr 137

Roboty budowlano – montażowe obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 137