Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG – MOST Sp. z o.o.
ul. Racławicka 146
01-117 Warszawa

Biuro (czynne od pn.-pt. w godz. 8.00-16.00)
tel. +48 690-341-161
e-mail: diagmost@diagmost.eu

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail:
ewa.lasocha@diagmost.eu

NIP: 821 263 97 68

REGON: 146954189

KRS: 0000489605

Spółka wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł