Realizacje
Roboty budowlane dla odcinka V Stacja Grodzisk Mazowiecki

Demontaż istniejących i budowa peronów nr 1 oraz nr 2 wraz z wyposażeniem, wykonanie robót odwodnieniowych torowisk i peronów, wykonanie warstwy ochronnej oraz dolnej warstwy tłucznia pod tory główne, dodatkowe i pozostałe.

Roboty przy wiadukcie w km 52,489 – linia nr 9 – Brody Warszawskie – realizowane od VII 2015 r. do VIII 2015 r.

Roboty przy wiadukcie w km 52,489 – linia nr 9 – Brody Warszawskie – realizowane od VII 2015 r. do VIII 2015 r.
Zakres robót:
– rozbiórka wiaduktu drogowego w km 52,489
– wbudowanie rur osłonowych instalacji kablowych pod torami linii kolejowej nr 9 Warszawa Wchodnia Osobowa – Gdańsk Główny w km 52,489

Roboty przy obiektach linii 3 – realizowane od VIII 2015 r. do IX 2015 r.

Roboty przy obiektach linii 3 – realizowane od VIII 2015 r. do IX 2015 r.
Więcej…

Roboty przy obiektach linii nr 10 – realizowane od VIII 2015 r. do XI 2015 r.

Roboty przy obiektach linii nr 10 – realizowane od VIII 2015 r. do XI 2015 r.

Zakres robót:
– wykonanie remontu przepustu żelbetowego w km 17,061 linii nr 10 Legionowo – Tłuszcz
– wykonanie remontu mostu żelbetowego w km 32,771 linii nr 10 Legionowo – Tłuszcz

Roboty przy obiektach 131 linii – realizowane od VII 2015 r. do XII 2015 r.

Roboty przy obiektach 131 linii – realizowane od VII 2015 r. do XII 2015 r.

Więcej…

Roboty budowlano – montażowe obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 137 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice

Roboty budowlano – montażowe obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 137 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice
Więcej…

Prace w projekcie rewitalizacji linii kolejowej nr 137

Prace w projekcie rewitalizacji linii kolejowej nr 137
Więcej…

Roboty budowlane dla odcinka V Stacja Grodzisk Mazowiecki – realizowane od IV 2014 r. do XII 2015 r.

Roboty budowlane dla odcinka V Stacja Grodzisk Mazowiecki – realizowane od IV 2014 r. do XII 2015 r.
Więcej…

Remont przejazdów na linii nr 3 – realizowany od VI 2015 r. do XI 2015 r.

Remont przejazdów na linii nr 3 – realizowany od VI 2015 r. do XI 2015 r.

Więcej…

Roboty przy peronie stacji Zielona Góra – realizowane od VIII 2015 r.

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w st. Zielona Góra”

Więcej…

1234