Oferta

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres poniżej wymienionych usług z obszaru:

 1. Kompleksowej realizacji:
  • obiektów budowlanych w zakresie dróg kołowych,
  • obiektów inżynieryjnych przepustów, mostów, wiaduktów,
  • odwodnienia obiektów,
  • obiektów budowlanych w zakresie dróg szynowych.
 2. Pełnej obsługi diagnostycznej kolejowych i drogowych obiektów inżynieryjnych – przeglądy roczne, pięcioletnie i specjalne.
 3. Kosztorysowania w zakresie robót ogólnobudowlanych, obiektów inżynieryjnych.
 4. Sprawowania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych:
  • w pełnym zakresie ogólnobudowlanym i konstrukcyjnym,
  • robót kolejowych,
  • robót mostowych,
  • robót SRK.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę zarządzającą techniczną z uprawnieniami w zakresie robót kolejowych, mostowych i SRK.