Roboty przy obiektach linii 3 – realizowane od VIII 2015 r. do IX 2015 r.

Roboty przy obiektach linii 3 – realizowane od VIII 2015 r. do IX 2015 r.
Zakres robót dla przepustu w km 16,041, 17,956 oraz 19,105:
– wymiana konstrukcji żelbetowej przepustu,
– zabezpieczenie antykorozyjne barier,
– zabezpieczenie powierzchni betonowych ścianek przepustu,
– oczyszczenie dna cieku w rejonie przepustu
– wykonanie dokumentacji projektowej

Zakres robót dla przepustu w km 118,260:
– demontaż starych poręczy istniejących wraz z chodnikiem
– zabudowa nowych poręczy wraz z chodniekiem z kratek pomostowych
– naprawa powierzchni betonowych na zewnatrz i wewnątrz przepustu


Powrót ...