Roboty przy obiektach 131 linii – realizowane od VII 2015 r. do XII 2015 r.

Roboty przy obiektach 131 linii – realizowane od VII 2015 r. do XII 2015 r.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory” w torze nr 2 na szlaku Dąbie – Ponętów, PODG Borysławice oraz stacja Dąbie.

1. Most w km 231,906
2. Przepust w km 232,335
3. Przepust w km 232,434
4. Przepust w km 233,103
5. Przepust w km 233,984
6. Most w km 234,816
7. Przepust w km 235,905
8. Przepust w km 237,471
9. Przepust w km 238,824


Powrót ...