Roboty na stacji Warszawa Gdańska – realizowane od VII 2015 r.

Film z realizacji robót na stacji Warszawa Gdańska

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E65 i stacją metra A17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska”)


 
 
 

Zakres robót:

  • budowa peronu nr 4 z odwodnieniem liniowym i podłączeniem do studni kolektora, odwodnieniem liniowym ACO,
  • oznakowanie pochwytów poręczy alfabetem Braille’a dla potrzeb osób niewidomych na peronie nr 2, 3 i 4 z małą architekturą, tj. wiatą peronową, koszami na śmieci, ławkami, ogrodzeniem na czołach peronu, tablicami nazw stacji, tablicami z nr peronu i toru, tablicami z rozkładem jazdy oraz pozostałe wymagane projektem elementy informacji podróżnych

 


Powrót ...