Roboty na stacji Sędziszów Małopolski – realizowane od II 2015 r.

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Dębica – Sędziszów Młp w km 111,50 do 133,600”

Zakres robót:

– rozbiórka istniejących peronów: ścianki i nawierzchnie peronowe z niezbędnymi robotami ziemnymi,
– budowa nowych peronów: ścianki peronowej z uchylną płytą krawędziową i nawierzchnią z kostki betonowej na podsypce z niesortu kamiennego z niezbędnymi robotami ziemnymi,
– budowa dojść do peronów z nawierzchnią z kostki betonowej na podsypce z niesortu kamiennego
– oraz budowa powierzchniowego odwodnienia typu ACO szerokości 150 mm


Powrót ...