Roboty na Linii nr 8 – realizowane od I 2016 r.

Rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Opracowanie projektów wykonawczych i realizację robót dla LSC Warszawa Okęcie w ramach Projektu POIiŚ 7.1 – 19.1.a pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (Lot A, B, F)”

PERONY:

I. STACJA WARSZAWA OKĘCIE – realizowane od IX 2015 r.
Przebudowa peronu stacja Warszawa Okęcie; Linia kolejowa nr 8 Warszawa Okęcie – Radom na obszarze LCS Warszawa Okęcie na odcinku St. Warszawa Okęcie (11,800 – 15,300)

Zakres robót:

– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściem, wraz z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki
– budowa peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściem i odwodnieniem liniowym

II. SZLAK OKĘCIE – PIASECZNO

1. Peron Warszawa Dawidy:
– budowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnętrznego
– budowa peronu nr 2 jednokrawędziowego na międzytorzu torów nr 2 i nr 50
– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściem

2. Peron Warszawa Jeziorki:
– budowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnętrznego
– budowa peronu nr 2 jednokrawędziowego na międzytorzu torów nr 2 i nr 50
– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściem

3. Peron Nowa Iwiczna:
– budowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnętrznego
– budowa peronu nr 2 jednokrawędziowego na międzytorzu torów nr 2 i nr 50
– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściem

 III. STACJA PIASECZNO
– budowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnętrznego
– budowa peronu nr 2 jednokrawędziowego zewnętrznego na między torzu
– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściami

IV. SZLAK PIASECZNO – CZACHÓWEK POŁUDNIOWY

1. Peron Zalesie Górne:
– budowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnętrznego
– budowa peronu nr 2 jednokrawędziowego zewnętrznego
– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściami

2. Peron Ustanówek:
– budowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnętrznego
– budowa peronu nr 2 jednokrawędziowego zewnętrznego
– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściami

V. STACJA CZACHÓWEK POŁUDNIOWY

1. Peron Czachówek Górny
– budowa peronu nr 1 jednokrawędziowego zewnętrznego
– budowa peronu nr 2 jednokrawędziowego zewnętrznego
– rozbiórka peronu wyspowego 2-krawędziowego z dojściami

2. Stacja Czachówek Południowy
– budowa peronu nr 2 wyspowego 2-krawędziowego
– rozbiórka peronu nr 2 wyspowego 2-krawędziowego z dojściami

OBIEKTY INŻYNIERYJNE

1. Szlak Warszawa Okęcie- Piaseczno
– rozbiórka i budowa przepustu w km 16,893
– rozbiórka i budowa przepustu w km 17,366
– rozbiórka i budowa przepustu w km 19,306

2. Szlak Piaseczno- Czachówek Południowy
– rozbiórka i budowa przepustu w km 25,747
– rozbiórka i budowa przepustu w km 25,812
– zabezpieczenie przepustu w km 25,824
– budowa przejścia dla zwierząt w km 25,833
– rozbiórka i budowa przepustu w km 26,534
– rozbiórka i budowa przepustu w km 27,292

3. Stacja Czachówek Płd.
– rozbiórka i budowa przepustu w km 35,005


Powrót ...