Roboty budowlano – montażowe obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 137 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice

Roboty budowlano – montażowe obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 137 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice
Zakres robót:
– Rewitalizacja mostu w km 12,964
– Rewitalizacja przepustu w km 16,705
– Rewitalizacja wiaduktu w km 13,687; km 14,491; km 15,581
– Rewitalizacja przejście pod torami w km 20,320


Powrót ...