Roboty budowlane dla odcinka V Stacja Grodzisk Mazowiecki – realizowane od IV 2014 r. do XII 2015 r.

Roboty budowlane dla odcinka V Stacja Grodzisk Mazowiecki – realizowane od IV 2014 r. do XII 2015 r.
Zakres robót:
– demontaż istniejących i budowa peronów nr 1 oraz nr 2 wraz z wyposażeniem
– wykonanie robót odwodnieniowych torowisk i peronów
– wykonanie warstwy ochronnej oraz dolnej warstwy tłucznia pod tory główne, dodatkowe i pozostałe ( 3,5 km toru)


Powrót ...