Roboty na bocznicy Tarnów – realizowane od VIII 2015r.

Modernizacja zaplecza technicznego z dobudową hali dla pociągu sieciowego w EZSZ Tarnów.

Zakres robót:

– budowa nowej hali pociągu sieciowego
– przebudowa hali drezyny oraz pomieszczenia warsztatowego wraz ze wszystkimi instalacjami
– wymiana i przedłużenie torów nr 101 i 102
– przebudowa toru odstawczego nr 103 wraz z rozjazdem
– przebudowa kotłowni oraz częściowe przełożenie ogrodzenia


Powrót ...