Remont przejazdów na linii nr 3 – realizowany od VI 2015 r. do XI 2015 r.

Remont przejazdów na linii nr 3 – realizowany od VI 2015 r. do XI 2015 r.


Kompleksowa naprawa nawierzchni na 6 przejazdach kolejowych na zadaniu: „Wymiana podkładów na obiektach inżynieryjnych, podbici torów w km 7,000 – 60,500 wraz z naprawą przejazdów oraz roboty towarzyszące na linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice”


Powrót ...