Prace w projekcie rewitalizacji linii kolejowej nr 137

Prace w projekcie rewitalizacji linii kolejowej nr 137
Na odcinku Chorzów Batory – Gliwice oraz linii kolejowej nr 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor w zakresie remontu:
– Wiata na stacji Ruda Chebzie
– Wiata na stacji Ruda Śląska


Powrót ...