Roboty przy wiadukcie w km 52,489 – linia nr 9 – Brody Warszawskie – realizowane od VII 2015 r. do VIII 2015 r.

Roboty przy wiadukcie w km 52,489 – linia nr 9 – Brody Warszawskie – realizowane od VII 2015 r. do VIII 2015 r.
Zakres robót:
– rozbiórka wiaduktu drogowego w km 52,489
– wbudowanie rur osłonowych instalacji kablowych pod torami linii kolejowej nr 9 Warszawa Wchodnia Osobowa – Gdańsk Główny w km 52,489


Powrót ...