Realizacje
Remont wiat peronowych na linii kolejowej nr 137

Prace w projekcie rewitalizacji linii kolejowej nr 137 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice oraz linii kolejowej nr 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor w zakresie remontu:
Więcej…

Wiadukt drogowy w miejscowości Ciosmy

Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową km 9+100 DP nr 2926L Huta Krzeszowska – Biłgoraj m. Ciosmy w ramach umowy z KARYA sp. z o.o.; ul . Abramowicka 4, 20-442 Lublin

1234