Witaj na stronie DIAG-MOST Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. działa od 2013 roku. Firma oferuje szeroki zakres usług z obszaru kompleksowej realizacji obiektów budowlanych w zakresie dróg szynowych i kołowych, obiektów inżynieryjnych przepustów, mostów, wiaduktów oraz odwodnienia obiektów. Firma specjalizuje się również w pełnej obsłudze diagnostycznej kolejowych i drogowych obiektów inżynieryjnych – oferując przeglądy roczne, pięcioletnie i specjalne, kosztorysowania w zakresie robót ogólnobudowlanych, obiektów inżynieryjnych oraz sprawowania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie ogólnobudowlanym i konstrukcyjnym, robót kolejowych, robót mostowych. robót SRK. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę zarządzającą techniczną z uprawnieniami w zakresie robót kolejowych, mostowych i SRK.

Pytania?

Napisz do nas: diagmost@diagmost.eu Zapraszamy!